• Nieuws categorieën

  • Nieuws archief

  • Ouxu Twitter Feed

    • Loading tweets...

 ‘Healing in a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity’
Hippocrates (460-370 v. Ch.)

 

 

 

 

 

mucuna puriens

De klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) onderzoekt het verband tussen voeding, (overmatige) stress, (gebrek aan) beweging en ziekte. Voeding, stress en beweging worden gezien als belangrijke schakels tussen een aantal regelsystemen van het menselijk lichaam, o.a.:

 

 

 

-       De psyche (hersenen)

-       Het zenuwstelsel (neurologisch systeem)

-       Het hormonaal systeem (endocriene systeem)

-       Het immuunsysteem (afweersysteem)

-       Sociologie (de maatschappij, omgeving, het sociale systeem)

-       Resoleomics (oplossingsvermogen)

-       Voeding (whole food, paleo-voeding, oervoeding)

-       Beweging

 

 

 

 

 

Bovenstaande systemen beïnvloeden elkaar wederzijds en het is belangrijk dat zij met elkaar in evenwicht zijn. Inzicht in de interacties tussen deze systemen geeft inzicht en mogelijkheden voor in de praktijk.

 

Voeding in al haar vormen, samen met beweging, psychosociale interventies en daar waar nodig allopathische therapie, vormen de basis voor therapie binnen de kPNI. Een optimale anamnese, gevalideerde vragenlijsten en laboratoriumonderzoek vormen het diagnostisch platform. kPNI is misschien wel de meest complete en integrale geneeswijze binnen de huidige geneeskundige disciplines.

 

Dit eeuwenoude principe van Hippocrates van Kos vormt de grondslag voor de orthomoleculaire geneeskunde volgens de kPNI.

 

De klinische psycho-neuro-immunologie komt voort uit de wetenschap psycho-neuro-immunologie: een wetenschap ontwikkeld door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen, in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw. PNI heeft sindsdien een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt, zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek als op het niveau van toepassing in de praktijk (klinisch).

 

Het verbindt facetten uit verschillende medische specialisaties om een beter begrip te krijgen van het functioneren van het menselijk lichaam en het ontstaan van ziektebeelden.

 

De kPNI is een deel van regeneratieve geneeskunde. Regeneratieve geneeskunde of vervangingsgeneeskunde houdt zich bezig met het vervangen/vernieuwen van cellen, weefsels en zelfs organen om op die manier ziekten op te lossen en te voorkomen.

 

Genetica en epigenetica bepalen voor een belangrijk deel de functie van de genoemde systemen en hun interactie. Omgevingsfactoren zoals voeding, beweging, medicijngebruik en milieuvervuiling zorgen voor de uiteindelijke functie van genen binnen hun epigenetisch milieu. De totale interactie tussen alle systemen, genen, epigenen en de omgeving bepalen het gedrag, de gezondheid en de kans op ziekte  van de mens. Gedrag, gezondheid en ziekte zijn op hun beurt sterk verbonden door het feit dat het gedrag zowel oorzaak als effect kan zijn van gestoorde werkingsmechanismen die ziekte uitlokken. Werkingsmechanismen die gestoord worden door onder andere miscommunicatie tussen genen, epigenen en systemen, zoals het endocrinologisch systeem (hormonaal systeem) en immuunsysteem.

 

 

 

 

 

 

Laatste Nieuws